LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI

Học sinh vùng sâu với bao niềm cảm xúc

TỔNG KẾT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI, HUYỆN THÁP MƯỜI , TỈNH ĐỒNG THÁP

Hội khuyến học Nguyễn Hiến Lê đến xã Thạnh Lợi tặng quà cho các em học sinh nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học Thạnh Lợi

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r